Sjajan trenutak u raskoraku | Dejan Vračarević

Sjajan trenutak u raskoraku (mapirana projekcija u prostorno ograničenim uslovima) predstavlja praktično i teorijsko proučavanje promene percepcije prostora i okruženja upotrebom digitalne tehnologije. Fokus je na kreiranju audio-vizuelnih sekvenci sačinjenih od digitalizovanog arhivskog materijala, animacije i reprodukcije videa u realnom vremenu. Uticaj mapirane projekcije kao specifično angažovane umetnosti na javni prostor, stavljen je u fokus projekta kroz definisane ciljeve.

Praktična realizacija umetničkog projekta je sprovedena u skladu sa istraživanjima u oblasti mapirane projekcije i upotrebe digitalnih tehnologija kroz informacione sisteme procesorske obrade podataka. Za projekat je korišćen i prikazan mehatronički sistem kao objedinjeni medij (slika, zvuk i pokret). Sadržajno i tematski umetnik je mapiranom video-projekcijom, uz korišćenje programabilnih logičkih kontrolora, predstavio fenomen interakcije „čovek – mašina“ u masmedijskom informacijskom okruženju.

Rad je deo doktorskog umetničkog projekta realizovanog pod mentorstvom vanr. prof. Dejana Grbe na programu Digitalna umetnost Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Dejan Vračarević (1970) diplomirao je na Fakultetu za dizajn Univerziteta Union u Beogradu, a od 2006. je angažovan u Beogradskoj politehnici, kao predavač u oblasti dizajna industrijskih proizvoda. Njegov pedagoški rad je posvećen istraživanju nastavne metodologije u oblasti primenjene umetnosti i dizajna. Do sada je realizovao preko 60 projekata u oblasti industrijskog dizajna, dizajna enterijera i digitalne vizuelizacije. Izlagao je radove i osvajao nagrade i priznanja na više izložbi, umetničkih festivala i tehničkih sajmova u zemlji i svetu.

Related post

U ovoj vesti prenosimo vam obaveštenje o dosadašnjem radu Centra za popularizaciju i promociju znanosti pri Sveučilištu u Rijeci, partneru...

Institut za pejzažne i urbanističke studije na ETH Cirih najavljuje osnivanje radne grupe Restauracija predela kroz komunalno udruživanje 2024, otvorene...

„Ako je nauka tu da nam pruži podatke, ponudi svoje predikcije i uputi na moguća rešenja, ma kako kompleksna ili...

U petak, 10. novembra, u 18 časova, održava se završni događaj art+science manifestacije u 2023. godini. Izložba „Mogućnosti predela“ u galeriji Podroom KCB-a završiće se...

SR