Aerosonar

3 min za čitanje

Aerosonar je prostorna audio instalacija koja zagađenje vazduha na makro nivou prikazuje u mikrookruženju izložbenog prostora, dok istovremeno ukazuje na uticaj čoveka na zagađenje vazduha. Muzička kompozicija instalacije omogućava doživljaj zagađenja vazduha pretežno čulom sluha, što inače nije slučaj. Uticajem čoveka na samu instalaciju i promenama uslova u prostoru menja se i muzička kompozicija, čime posetilac postaje svestan svog uticaja.

Greek /āero/ “vazduh”
Latin /sono/ “govoriti”, “emitovati zvuk”

Muzička kompozicija nastaje sonifikacijom podataka o zagađenju vazduha u centru Beograda, tako što svakom odabranom parametru zagađenja vazduha odgovara određeni zvuk. Uticaj posetioca se beleži na osnovu njegovog ponašanja u prostoru instalacije. Svaki uticaj je zabeležen senzorima za pokret, a taj uticaj se prevodi u funkciju koja modifikuje osnovnu kompoziciju zagađenja vazduha. Posetilac doživljava prostor instalacije kroz međusobni odnos parametara zagađenja, kao i kroz lični odnos sa njima.

Ana Todosijević
Arhitektica i istraživačica, koja akcenat stavlja na međusobnu povezanost i odnos između arhitekture, živih sistema i tehnologije. Ana je među osnivačima Bio2Arh-a, udruženja koje okuplja naučnike, umetnike i sve druge koji žele da kroz eksperiment istražuju spoj umetnosti i nauke. Bio2Arh se fokusira na primenu bioloških organizama u arhitekturi i pronalaženje konceptualnih rešenja za ekološke probleme, kao i na ponovno razmatranje odnosa između bioloških vrsta i okruženja.
bio2arh.org

Marija Šumarac
Dizajnerka zvuka, kompozitorka, trombonistkinja i zvučna umetnica. Završila je osnovne studije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na Katedri za snimanje i dizajn zvuka, gde trenutno pohađa master studijama. Radila je u Elektronskom studiju Trećeg programa Radio Beograda. Dobitnica je nagrade Neda Depolo koju dodeljuje Drugi program Radio Beograda za kreativni doprinos radio izrazu. Jedna je od predstavnica Srbije na Praškom Kvadrijenalu 2019. godine. Autorka je kompozicija za živo izvođenje, radio i film, radio drama i instalacija, a članica je više orkestara i džez sastava.
soundcloud.com/marija-sumarac

Ana Anastasov
Dizajnerka zvuka i kompozitorka. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti na Katedri za snimanje i dizajn zvuka gde trenutno pohađa master studije. Ana je student demonstrator na predmetu Radio režija (FDU), kao i član Saveta mladih Kolarca gde učestvuje u stvaranju naučnih i umetničkih programa. Krajem prošle godine njena kompozicija Exolvuntur je najavila kompilaciju “Klavirsko nebo #2” koju je izdala Pop Depresija.
ana-anastasov.com

Saradnici na projektu:
Razvoj softvera: Aleksandar Kilibarda
Razvoj naučnog koncepta rada: Bojan Kenig

SR