Aerosonar

Aerosonar je prostorna audio instalacija koja zagađenje vazduha prikazuje u izložbenom prostoru kroz muzičku kompoziciju. Samim prisustvom posetilaca u prostoru instalacije i promenama uslova menja se i muzička kompozicija, čime oni postaju svesni tog uticaja.

Greek /āero/ “vazduh”
Latin /sono/ “govoriti”, “emitovati zvuk”

Muzička kompozicija nastaje sonifikacijom podataka o zagađenju vazduha u Novom Sadu, tako što svakom odabranom parametru zagađenja vazduha odgovara određeni zvuk. Uticaj posetioca se beleži senzorima za pokret u prostoru instalacije, a pomoću funkcije taj uticaj modifikuje osnovnu kompoziciju zagađenja vazduha. Posetioci doživljavaju prostor instalacije kroz međusobni odnos parametara zagađenja, kao i kroz lični odnos sa njima.

Ana Todosijević
Arhitektica i istraživačica, čiji rad istražuje međusobnu povezanost i odnos
između tehnologije, živih sistema i okruženja. Njeno istraživanje počiva na
biološkom pristupu gde kroz spekulativni dizajn i alternativne scenarije istražuje interakcije u okviru prirodnog okruženja u potrazi za novim perspektivama za moguće budućnosti. Ana je jedan od osnivača udruženja Bio2Arh. bio2arh.org

Marija Šumarac
Dizajnerka zvuka, kompozitorka i trombonistkinja koja se zvukom izražava kroz više medija, a stvaralaštvo bazira za zvučnoj umetnosti (sound art). Autorka je kompozicija za živo izvođenje, radio, film i video igre, a aktivna je kao izvođačica sa fokusom na džez i eksperimentalnu muziku. Završila je osnovne i master studije na Fakultetu dramskih umetnosti, a trenutno pohađa master studije na Aalto Univerzitetu u Finskoj iz oblasti zvuka u novim medijima.
https://soundcloud.com/marija-sumarac

Ana Anastasov
Dizajnerka zvuka i kompozitorka. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti na Katedri za snimanje i dizajn zvuka. Masterirala je na temu Dizajn zvuka za ekološki angažovane zvučne instalacije. Završila je master studije Eksperimentalne kompozicije na Akademiji muzike i drame u Geteborgu. U martu je izdala novu kompoziciju „Dichotomia“.
ana-anastasov.com

Saradnici na projektu:
Razvoj softvera: Aleksandar Kilibarda
Razvoj naučnog koncepta rada: Bojan Kenig

Related post

Projekat Bio Awaking želi da pomogne u razvoju mreže bio-umetnika širom Evrope i podstakne kreiranje bio-art instalacija korišćenjem uzoraka iz...

Atinski festival digitalne umetnosti, prva i najveća međunarodna platforma za digitalnu umetnost u Grčkoj, otvoren je 16. maja ADAF 2024:...

Pozivamo vas da se prijavite za učešće u projektu FASIH (Future Art Science Industrial Heritage), međunarodnom interdisciplinarnom projektu, kofinansiranom kroz...

Bio Art Forum, koji će se održati od 16. do 18. maja u Kreativnom distriktu, u Novom Sadu, okupiće umetnike,...

SR