AI/VI

AI/VI je pilot projekat interdisciplinarne prirode posvećen razvoju veštačke inteligencije i njenim ulogama u savremenom društvu, kreiran u vidu pervazivne mobilne igre razotkrivanja AI i pratećih problematika. Cilj je da se igrači ubace u poziciju preispitivanja ljudskog i algoritamskog načina odlučivanja i njihovih posledica u budućnosti: kako razumemo i odnosimo se prema veštačkoj inteligenciji; u kom smeru želimo da je usmeravamo, kako se transformišemo i oblikujemo zajedno u procesu njenog kreiranja i konzumiranja?

Mapirane lokacije u centru Beograda predstavljaju svojevrsne tematske stanice koje problematizuju dinamičke odnose u sistemu tvorac-AI-korisnik, njihove funkcije, ograničenja, simboličke i praktične potencijale. Igrači su u stalnoj izgradnji odnosa sa AI jer svojim izborima determinišu sebe i realnost kroz koju prolaze. Uz igru i sa njom, oni mogu da otkriju svoj put. Otkrivanje tog puta nastavlja se kroz piknik diskusije, dizajnirane kao mesta za razmenu proživljenih iskustava. One su prostor da se dublje zađe u načete problematike a publika aktivno uključi u dalji razvoj igre.

AI/VI je koncipirao tim stručnjaka različitih profesija okupljenih oko zajedničke teme – kako se odvija i transformiše oblikovanje čoveka i veštačke inteligencije kroz njihov odnos, komunikaciju i upotrebu?

Igra ima svoju biblioteku- rizom obrazovnih resursa u kojima se međusobno isprepliću i rastu različita gledišta novosti, inovacije i problemi vezani za AI, nudeći obilje teorijskog, kritičkog, umetničkog i medijskog materijala kao plodne misaone niše za dalja kreativna lutanja.

POSETI AI/VI ISTRAŽIVAČKU BIBLIOTEKU!

Aleksandar Bulajić je docent na Katedri za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Trenutno je usmeren na istraživanje problema kognitivnih aspekata funkcionalne nepismenosti i drugih elemenata vizuelne percepcije značajnih za pismenost. Usavršavao se na Centru za kognitivnu nauku Univerziteta u Kajzerslauternu. Član je uredništva časopisa Andragoške studije i deo tima više nacionalnih i internacionalnih istraživačkih projekata.

Ana Popović je pozorišni reditelj, teatrolog i pedagog iz Beograda. Onivač je višestruko nagrađivane pozorišne organizacije Tri groša (2015), kao i Centra za vizuelnu antropologiju (2018). Idejni je tvorac programa za razvoj dečje i mlade pozorišne publike Mladi pozorišni eksperti (2016, 2019). Trenutno pohađa doktorske transdisciplinarne studije umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum.

Isidora Pejović Blagojević je vizuelna umetnica iz Beograda. Završila je osnovne studije Kamere na Fakultetu dramskih umetnosti i master studije Novi mediji na Fakultetu likovnih umetnosti, gde je sada doktorant i saradnik u nastavi. U svom umetničkom delovanju bavi se odnosom čoveka i društva, čoveka sa prirodom i umetnika prema socijalnim normama. Istraživanja vrši kroz različite digitalne medije, sa posebnim interesovanjem za video igre i generativnu umetnost.

Maja Maksimović je docentkinja na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Njen trenutni fokus istraživanja obuhvata isprepletanost obrazovnog, aktivističkog i umetničkog delovanja. Članica je upravnog odbora ESREA-e (European Society for Research of the Education of Adults) i saradnica projekata u okviru InSEA-e (International Society for Education through Art). Jedna je od urednica knjige Engaged Art Education.

Sunčica Pasuljević Kandić zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu − Katedra za nove likovne medije. Kroz svoj rad povezuje istraživačke, kustoske, pedagoške i umetničke prakse. Na antidisciplinaran način istražuje pitanja jezika, komunikacije, saradnje i identiteta u kontekstu našeg antropocenskog okruženja i algoritamskog upravljanja. Organizator je i producent više međunarodnih i lokalnih projekata koji spajaju tehnologiju, nauku i umetnost.

Naučni mentor:
Saradnici na projektu:
Programiranje: Filip Žarković
Grafički dizajn: Ivan Avdić
Dramaturgija dijaloga: Miloš Petrik

Related post

Projekat Bio Awaking želi da pomogne u razvoju mreže bio-umetnika širom Evrope i podstakne kreiranje bio-art instalacija korišćenjem uzoraka iz...

Atinski festival digitalne umetnosti, prva i najveća međunarodna platforma za digitalnu umetnost u Grčkoj, otvoren je 16. maja ADAF 2024:...

Pozivamo vas da se prijavite za učešće u projektu FASIH (Future Art Science Industrial Heritage), međunarodnom interdisciplinarnom projektu, kofinansiranom kroz...

Bio Art Forum, koji će se održati od 16. do 18. maja u Kreativnom distriktu, u Novom Sadu, okupiće umetnike,...

SR