a+s+cpn selekcija

Još od 2014. godine, CPN kontinuirano radi na formiranju održive mreže koja okuplja naučnike i umetnike, podstiče njihovu saradnju i razvoj zajedničkih projekata. a+s+cpn selekcija rezultat je stalnog promišljanja modela povezivanja i oblika saradnje profesionalaca iz svih oblasti nauke i umetnosti. Kroz ovaj program CPN ohrabruje i podržava kolaboracije, stvaranje novih veza, pomeranje ili brisanje granica između disciplina.

Ove godine fokus je bio na razvoju transdiciplinarnih projekata koji se bave širokom oblašću veštačke inteligencije. Kroz niz susreta pokrenuli smo dijalog među akterima koji se bave različitim disciplinama i mapirali ključne teme i koncepte kroz koje možemo posmatrati veštačku inteligenciju. Nakon boljeg upoznavanja učesnici su pozvani da formiraju timove i sastave predloge projekata za realizaciju u okviru manifestacije art+science lab.

Za realizaciju radova Centar je obezbedio sredstva za produkciju i autorske honorare, i pružao stručnu i logističku podršku tokom celokupnog procesa razvoja projektnih ideja i samih radova. Rezultati stremljenja Centra ka dubljoj kolaboraciji aktera naučne i umetničke scene u Srbiji su radovi Aerosonar − prostorna audio instalacija koja ukazuje na uticaj čoveka na zagađenje vazduha, i AI/VI − pervazivna mobilna igra o preispitivanju ljudskog i algoritamskog načina odlučivanja i njihovih posledica u budućnosti.

Related post

U ovoj vesti prenosimo vam obaveštenje o dosadašnjem radu Centra za popularizaciju i promociju znanosti pri Sveučilištu u Rijeci, partneru...

Institut za pejzažne i urbanističke studije na ETH Cirih najavljuje osnivanje radne grupe Restauracija predela kroz komunalno udruživanje 2024, otvorene...

„Ako je nauka tu da nam pruži podatke, ponudi svoje predikcije i uputi na moguća rešenja, ma kako kompleksna ili...

U petak, 10. novembra, u 18 časova, održava se završni događaj art+science manifestacije u 2023. godini. Izložba „Mogućnosti predela“ u galeriji Podroom KCB-a završiće se...

SR