Nȏskop u svojoj pojavnosti: veštačka inteligencija kao instrument za ekstraktivizam znanja

Nȏskop je kartografija granica veštačke inteligencije, nastala sa namerom da isprovocira kako polje kompjuterskih nauka tako i polje humanistike.

Mapa je uvek delimična perspektiva, način da se pokrene rasprava. Shodno tome, ova mapa je manifest AI disidenata. Njena osnovna svrha je da dovede u pitanje mistifikaciju veštačke inteligencije. Svrha Nȏskop mape je sekularizacija AI-ja sa ideološkog statusa “inteligentne mašine” na status instrumenta znanja.


Razumnije je shvatati mašinsko učenje kao instrument za uveličavanje znanja koje pomaže da se uvide osobine, paterni i korelacije u ogromnim prostorima podataka koji prevazilaze ljudski domašaj, nego evocirati mitove o vanzemaljskoj kogniciji. U naučnoj tradiciji, mašinsko učenje je prosto Nȏskop, instrument za posmatranje i navigaciju kroz prostore znanja (od grčkog skopein ‘ispitivati, gledati’ i noos ‘znanje’). Ovaj manifest u formi dijagrama je drugačiji način da se kaže: AI, kompjuterski kralj (patrijarhalna fantazija o mehanizovanom znanju, ‘master algoritam’ i alfa mašina) je go.

Dr Vladan Joler
Profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i osnivač SHARE fondacije. Vodi SHARE Lab koji se bavi tehničkim i društvenim aspektima algoritamske transparentnosti, digitalne eksploatacije rada, nevidljivih infrastruktura i tehnoloških crnih kutija.
labs.rs/sr

Dr Mateo Paskvineli
Profesor filozofije medija na Univerzitetu za umetnost i dizajn u Karlsrueu, gde je i koordinator istraživačke grupe o veštačkoj inteligenciji i filozofiji medija − KIM. Priprema monografiju o istoriji veštačke inteligencije radnog naslova Oko gospodara, koju će objaviti izdavačka kuća Verso Books.
matteopasquinelli.com

AUTOR: Vladan Joler i Mateo Paskvineli

Related post

U želji da mladima omogući da otkriju magični svet koji se krije na preseku nauke i umetnosti, Evropska laboratorija za...

Otvoren je poziv za finansiranje projekata u okviru evropskog projekta MUSAE – Bringing together artists and companies to address future...

NLB MUZA, program kulturnog nasleđa, koji obuhvata muzej i galeriju, raspisuje međunarodni javni poziv mladim umetnicima iz Jugoistočne Evrope da...

Centar za promociju nauke i Muzej nauke i tehnike pozivaju sve zainteresovane za industrijsko nasleđe, nove multimedijalne tehnologije, interdisciplinarna istraživanja...

SR