performans

Kada govorimo o filter mehurima i eho-komorama, automatski pomislimo na društvene medije, ali šta će se desiti ako pomislimo na...

 “Sedim i brinem za nju” je  muzički  improvizovani eksperiment, fluidni proces spontane interakcije sa transdiscipliarnim pristupom istraživanja autentičnog umetničkog izraza...

SR

SOCIAL